Obciążenia śniegowe i wiatrowe

Dokonując wyboru producenta hali namiotowej dla własnego bezpieczeństwa należy sprawdzić według jakich norm projektowane są hale. Prawo budowlane w Polsce, UE i na całym świecie wydziela geograficznie strefy śniegowe i wiatrowe określające wymaganą wytrzymałość konstrukcji na oddziaływanie siły wiatru i obciążenia śniegiem.

Standardowe wyceny hal namiotowych, przedstawiane przez wiele firm przyjmują, obciążenie śniegowe dla obiektów tymczasowych o wartości 0,2 kN/m2 (czyli 20 kg/m2) i obciążenie wiatrowe na poziomie 22 m/s.  O ile taka wartość siły wiatru jest dopuszczalna dla większości terenów z I strefy, to wartość obciążenia śniegiem- 20 kg/m2 – to za mało nawet jak na pierwszą strefę śniegową.

Widać więc, że wyceniane obiekty namiotowe to nie hale całoroczne, tylko hale tymczasowe, do wykorzystania w sezonie wiosenno-letnim. Warto mieć tego świadomość, bo prawo polskie nie ogranicza tymczasowego użytkowania takich hal, a stawianie hali tymczasowej na zimę, z konstrukcją o bardzo ograniczonej wytrzymałości, to stwarzanie zagrożenia.

Hala namiotowa o tak zaniżonych parametrach, może nie wytrzymać obciążeń śniegowych i wiatrowych, nie jest więc bezpieczna. Niemniej szeroko dostępne wyceny takich hal nadal oparte są na zaniżonych wartościach, co pozwala zachować ich niską cenę. Jednak jest to pozorna oszczędność, bo konstrukcja nie spełniająca norm wytrzymałościowych oznacza znikomą odporność na obciążenia. W efekcie hala oparta na takiej konstrukcji stanowi zagrożenie dla użytkowników, a odpowiedzialność za ewentualny wypadek ponosi inwestor, stawiając halę nie spełniającą norm bezpieczeństwa.

Strefy śniegowe w Polsce

Numer strefy Obciążenie śniegowe Obszar kraju
Strefa 1 0,7 kN / m2

70 kg / m2

Województwa: dolnośląskie, zachodnia część Opolskiego, południowa część Lubuskiego, południowo zachodnia część Wielkopolskiego
Strefa 2 0,9 kN / m2

90 kg / m2

Województwa: Zachodnio-Pomorskie, Łódzkie, Śląskie, południowa część Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego, północna część Lubuskiego i Wielkopolskiego, zachodnia część Opolskiego, oraz kawałek Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego
Strefa 3 1,2 kN / m2

120 kg / m

Województwa: Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, północna część Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, południowa część Podkarpackiego, Podlaskiego, środkowa część Świętokrzyskiego, zachodnia część Warmińsko-Mazurskiego oraz wschodnia Śląskiego
Strefa 4 1,6 kN/ m2

160 kg / m2

Wschodnia część województw: Podlaskiego oraz Warmińsko Mazurskiego
Strefa 5 2,0 kN / m2

200 kg / m2

Południowa część województwa Małopolskiego – Tatry

 

Strefy wiatrowe w Polsce

Numer strefy Siła wiatru Obszar kraju
Strefa 1 20 m / s Województwa: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, południowa część województwa: Zachodnio-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego oraz północna część województwa: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego
Strefa 2 24 – 30 m / s Północna część województwa: Zachodnio-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego
Strefa 3 24 – 47 m / s Południowa część województwa: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego oraz Podkarpackiego

 

Dlaczego dopasowanie hali do warunków pogodowych jest tak ważne?

Ponieważ determinuje to trwałość obiektu. Konstrukcja hali namiotowej musi spełniać odpowiednie parametry, aby mogła przenieść obciążenia na jakie zostanie narażona w całym okresie jej użytkowania. Hale namiotowe stawiane zgodnie z normami dla wieloletnich obiektów budowlanych, stwarzają użytkownikom realne poczucie bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do hal namiotowych projektowanych wyłącznie jako obiekty tymczasowe.

Obciążenia śniegowe i wiatrowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 691 608 613

Podobne wpisy

Kiedy opłaca się wynajem hali namiotowej, a kiedy zdecydować się na zakup?
Hale namiotowe w rolnictwie – nowoczesne rozwiązanie dla wymagającego sektora